Senet Doldurmanın Püf Noktaları

Senet, kişinin ya da herhangi bir kurumun para laması karşılığından ödemesi gereken tutarın bir nevi faturasıdır. Bu önemli belgeyi senet doldurmak noktası noktasına ne yazıldığı dikkat gerektiren bir mevzudur. Herhangi bir zamanda taraflar arasında bir uyuşmazlık olması durumunda istenilmeyen sonuca ulaşılabilir. Bundan dolayı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Senet Doldurması Gereken Noktalar

  • Meblağ küsuratı
  • Senet âdeti
  • Senet vadesi
  • Alacaklı adı ve borcun yazı ve rakamla yazılışı
  • Alacaklının bir kurum sahibi olması durumunda ticari sicilinin tam unvanı yazılmalıdır
  • Borcun alış sebebi
  • Kefilin adı ve imzası
  • İmza atanın imza atmaya yetkisinin olup olmaması durumu
  • Senette yazılacak olan vade, bilgi gibi durumlar ile sonradan bir oynama olmamalı
  • Senedin zaman aşımına uğramama durumu

Senet doldurmak dikkat edilmesi gereken durumlardır ve yukarda belirtilen durumlara dikkat edilmelidir.

Bayilik Alınırken Teminat Senedi

Alınan markanın bayiliği neticesinde tarafların mağdur edilmemesi amacı ile sözleşme niteliğinde teminat senedi hazırlanmaktadır. Türk ticaret kanunu ve borçlar hukukunca değeri olan belgeler arasında olan evrak veya belgeler teminat senedi sözleşme güvencesi dâhilinde iş ve hukuk hayatınca yer alan önemli bir belge niteliği taşımaktadır.

Teminat sözleşmesini,  bayilik sözleşmesi dâhilinde yapımı onu borç senedinden farklı kılmaktadır. Borç senedi herhangi para ya da mal borcu ile ilişkili iken teminat senedi bir sözleşme güvencesidir.

 

Leave a Reply